Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Booijink Veevoeders B.V. te Raalte, ingeschreven onder KvK nummer 38014671.

Booijink Veevoeders gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Booijink Veevoeders geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Booijink Veevoeders kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Negeso verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Negeso website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

De Booijink Veevoeders website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Booijink Veevoeders is niet verantwoordelijk voor, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Booijink Veevoeders is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website. Dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Booijink Veevoeders het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Booijink Veevoeders herkenbaar als bron vermeldt.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Booijink Veevoeders B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Booijink Veevoeders B.V.
Postbus 95
8100 AB Raalte
Schoolstraat 2
8102 EM RAALTE
Telefoon: 0572-345200
Fax: 0572-345219

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@booijinkveevoeders.nl.