Booijink veevoeders wil de agrariër steunen

 

Booijink veevoeders wil de agrariër steunen in het maatschappelijk debat. Booijink veevoeders wil dit doen door met name op zijn site, een deel in te richten met feiten over de landbouw. Te vaak (in de ogen van Booijink veevoeders) heeft de agrarier te maken met onjuiste feiten, een onjuist perspectief of ronduit ongenuanceerde meningen van burgers, politiek, consument of bedrijven. Klik Artikel landbouw commissaris voor een voorbeeld van een ongenuanceerde mening van nota bene de Europese landbouw commissaris. 

Om dit beeld te kantelen is het van belang om de feiten over de landbouw zelf helder op het netvlies te hebben staan en om dit uit te dragen. Hierin willen wij onze brancheorganisatie Nevedi, Stichting Agrifacts, mestdag Zuivelfonds en vele anderen volgen en steunen. Het is immers niet makkelijk om de juiste feiten boven water te krijgen en dat dan genuanceerd in het public debat te brengen. Het doel van dit deel van deze website is om daar een klein steentje aan bij te dragen. Veel kijk en lees plezier.