Landbouw economie

 

Landbouw en economie is een aparte combinatie, omdat er met levende dieren en bederfelijke producten wordt gewerkt. Hier zijn goede economische modellen voor opgesteld die ook onderwezen worden op en in de agrarische scholen, instituten en faculteiten. Het valt Booijink veevoeders de laatste jaren echter op dat de beleidsmakers deze modellen niet kennen, niet ter harte nemen of naast zich neerleggen. Vaak wordt alleen gekeken naar het vraag en aanbod principe en dit wordt roekeloos toegepast op de agrarische sector met alle gevolgen van dien. Zeker nu de overheid haar verantwoordelijkheid in dit verhaal niet wenst te nemen en het heeft over nieuwe verdien modellen, concepten, kringloop landbouw en innovatie is het oppassen geblazen. In de onderliggende pagina's wordt dit geillustreerd.