Landbouw = natuur

 

Momenteel wordt de landbouw vaak weggezet als iets anders zijnde dan natuur. In de ogen van Booijink veevoeders is de landbouw natuur en kan het niet als "probleem" worden aangeduid. Neem de opwarming van de aarde. Volgens de geleerden komt dit door CO2 die wij additioneel de lucht in brengen door de steenkolen, olie en gas om te zetten in de energie die wij nodig hebben voor onze samenleving. De discussie of Co2 klimaatverandering veroorzaakt laten wij voor nu in het midden in dit betoog. Iedereen is het er echter wel over eens dat de addtitionele CO2 komt van de steenkolen, olie en gas die wij als maatschappij omzetten in energie. Wat er nu, met name in Europa, gebeurd is dat er gesteld wordt dat de maatschappij dit probleem van CO2 moet oplossen en iedereen moet zijn steentje daarin bij dragen. Opeens wordt de landbouw in de discussie betrokken, omdat daar ook CO2 aanwezig is. Alleen is de landbouw in de ogen van Booijink veevoeders altijd een korte kringloop. Het heeft niks te maken met de addtitionele CO2 die de lucht in komt, omdat wij als maatschappij steenkolen, olie en gas omzetten in energie. Steenkolen, olie en gas bevatten CO2 van miljoenen jaren terug en die komen nu in grote hoeveelheden vrij door het omzetten naar energie. Nu wil iedere burger, bedrijf en boer wel zijn steentje bijdragen om problemen het hoofd te bieden. Het is alleen wel eerlijk om dit op vrijwillige basis te laten gebeuren en niet om de boer als "probleem" weg te zetten. Wat de politiek en daarmee de maatschappij bewust en onbewust doet is om de boer als "probleem" weg te zetten zodat die straks gedwongen kan worden om de kosten te dragen van een probleem waarvan zij niet de veroorzaker zijn (afgezien van diesel voor de traktoren, electriciteit en gas afname). 

Onder het kopje landbouw en klimaat legt Stichting Agrifacts dit nog veel beter en helderder uit. 

Een moeilijkheid in heel de bovenstaande problematiek is dat je als agrariër al snel mee gaat in de discussie van de burger en maatschappij als zijnde de landbouw is ook een verzoorzaker van de additionele CO2. Beter is het om dit niet te doen, maar mocht je daarin meegaan dan is het volgende kopje goed om ter harte te nemen:CO2 van landbouw in perspectief.