Booijink Veevoeders

 

Enquête bedrijfsopvolging

Beste (toekomstige) veehouder,

Ik ben Arjan Egberts, 4e jaars student aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Voor het afronden van mijn opleiding Dier- en Veehouderij loop ik mijn afstudeerstage bij Booijink Veevoeders.

Voor mijn afstuderen ben ik bezig om een onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsopvolging van (jonge) bedrijfsopvolgers. Het doel van het afstudeerwerkstuk is om na te gaan hoe bedrijfsopvolgers er over denken om een bedrijf over te nemen en wat hun motivatie daarbij is. In deze huidig tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de beoogde bedrijfsopvolgers ook daadwerkelijk het bedrijf over gaan nemen van hun ouders. Om meer duidelijkheid te krijgen vanuit de sector heb ik een enquête opgesteld. Met de uitkomst van de enquête verwacht ik meer inzicht te verkrijgen in welke succesfactoren van toepassing zijn op de toekomstige bedrijfsopvolger. 

De enquête bestaat uit meerkeuze vragen en zijn opgesteld op basis van literatuuronderzoek over bedrijfsopvolging op agrarische bedrijven.

Ik zou uw medewerking willen vragen bij mijn afstudeeronderzoek door het invullen van deze enquête. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
De gegevens uit deze enquête zullen volledig vertrouwelijk en anoniem behandeld worden.

 

Klik op de volgende link om het onderzoek te openen:

https://goo.gl/forms/wWfxbYbJCG9FBrMw2

 

Als u vragen heeft kunt u altijd mailen naar arjan.egberts@hotmail.com.

Ik zou uw input zeer waarderen, alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

Arjan Egberts

 

Groot genoeg om te concurreren, klein genoeg om u te kennen

Booijink Veevoeders