Booijink Veevoeders

 

Derogatie 2018 aanvragen:

Vanaf 6 juni 2018 kunt u weer een derogatievergunning aanvragen. Voor 2018 en 2019 is er definitief toestemming verleend van de Europese Comissie voor de derogatie. U mag op landbouwgrond standaard 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken. Voldoet u aan de voorwaarden van de derogatie, dan mag u de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op landbouwgrond mag verhogen naar 230 of 250 kilogram stikstof.

Aanvragen
Nieuw is dat u zich niet langer aanmeldt voor derogatie, maar een derogatievergunning aanvraagt. Zo'n vergunning vraagt u jaarlijks aan. Voor 2018 kunt u voor uw landbouwbedrijf een derogatievergunning aanvragen van 6 juni tot en met 4 juli 2018. Kijk voor het aanvragen of u aan alle voorwaarden voldoet.

Meer informatie
Lees meer over het aanvragen van een derogatievergunning en de voorwaarden op de pagina van het ministerie: www.mijn.rvo.nl/derogatie

Groot genoeg om te concurreren, klein genoeg om u te kennen

Booijink Veevoeders