Booijink Veevoeders

 

Grasland vernieuwen

Beste heer/mevrouw,

Vanaf 2019 is het tot 1 september (op zandgrond) en tot 15 september (op klei- en veengrond)  toegestaan grasland te vernieuwen. Hierbij gelden slechts een zeer beperkt aantal aanvullende voorwaarden. Ten eerste moet het perceel, voordat het wordt gescheurd, worden gemeld bij mijn.rvo.nl. De herinzaai dient zo spoedig mogelijk na het scheuren plaats te vinden. Verder wordt de maximaal te gebruiken hoeveelheid kunstmeststikstof met 50 kg gekort voor elke hectare die vernieuwd wordt. Het vernieuwen van grasland gaat dus niet ten koste van de hoeveelheid dierlijke mest die jaarlijks op het bedrijf mag worden aangewend! Voor de exacte regels verwijzen we u door naar de website van RVO: www.rvo.nl

Ook voor de levering van graszaad kunt u bij ons terecht. In samenwerking met onze leverancier hebben wij een aantal pasklare Perfect mengsels laten samen stellen, waarin zowel diploïd als tetraploïd Engels raaigras is opgenomen en eventueel Timothee. Verder zijn de mengsels opgesplitst in geschiktheid voor doorzaai of herinzaai. Neem voor meer informatie over graszaad en onze verschillende mengsels contact op met een van onze buitendienstmensen.

Grasland

Groot genoeg om te concurreren, klein genoeg om u te kennen

Booijink Veevoeders