Maïsmestassortiment 2020

Voor derogatiebedrijven is het vanwege verscherpte regelgeving omtrent het mestbeleid niet meer mogelijk om een aanvullende fosfaatgift uit kunstmest te geven. Naast de standaard maïsmeststoffen NP 24-10 +0,3 B en NP 20-20 +0,2 B, hebben wij ook maïsmest met HUMICoat in ons assortiment.

Maïs onttrekt een grote hoeveelheid nutriënten, waaronder stikstof en fosfaat. Deze elementen moeten door de bodem en/of door drijf- of kunstmest worden geleverd. Doordat fosfaat in de bodem niet mobiel is, is fosfaat een moeilijk op te nemen element voor de maïskiem. Doordat fosfaat lastig opneembaar is wordt er vaak wat extra fosfaat uit kunstmest in de rijenbemesting meegegeven. Door in de rij kunstmestfosfaat toe te dienen, ligt de maïskorrel dichtbij fosfaat waardoor de beginontwikkeling van de plant  wordt gestimuleerd. Voor bedrijven die meedoen aan derogatie is deze vorm van fosfaatbemesting dus niet meer toegestaan.

Om de beginontwikkeling van de maïskiem  te stimuleren is dus voldoende fosfaat nodig. Fosfaat is een belangrijk en onmisbaar voedingselement voor gewassen. Fosfaat zorgt voor de energiehuishouding, sterke wortels en voldoende groei. Een bodem met veel fosfaat betekent  niet  automatisch dat de plant ook over voldoende fosfaat kan beschikken.

Zonder een extra fosfaatgift uit kunstmest is dus een goede fosfaatbeschikbaarheid vanuit dierlijke mest en de bodem van zeer groot belang. HUMICoat is een door Triferto ontwikkelde 3-componenten coating die humuszuren bevatten. Door de kunstmestkorrels te coaten met hoogwaardige humuszuren worden de mineralen beter door de plant benut. Fosfaat wordt in de bodem gebonden (gefixeerd) door ijzer en calcium, hierdoor neemt de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant af. Humuszuren binden ijzer en calcium in de bodem, daardoor komt fosfaat weer vrij beschikbaar voor de plant.

Humuszuren verbeteren dus de beschikbaarheid van fosfaat waardoor indirect de wortelgroei wordt gestimuleerd. De betere wortelgroei resulteert in een effectievere opname van toegediende mineralen uit meststoffen. Hiermee wordt de startgroei, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen gestimuleerd, in het bijzonder bij een lage fosfaatbeschikbaarheid of perioden van droogte.

Deze coating met humuszuren is toegepast op de volgende twee kunstmestsoorten. Uiteraard hebben wij beide soorten in ons assortiment.

•    Maïsmest     NPK 24-0-0 + 0.3B           + HUMICoat

•    Maïsmest     NPK 15-0-15 + 0,15B       + HUMICoat

 Het assortiment: