Booijink Veevoeders deelnemer in het mestinvesteringsfonds

De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoerindustrie hechten grote waarde aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom gaat op 7 mei het Loket Mestverwerking live en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen. Het Mestinvesteringsfonds heeft bijna de helft van het beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim 20 mengvoerbedrijven, waaronder Booijink Veevoeders. Zij vertegenwoordigen bijna 90% van het rundvee- en varkensvoer. Meer informatie vind u in het persbericht.

Overige nieuwsberichten