Booijink Veevoeders ondersteunt de campagne

 

Booijink Veevoeders ondersteunt de campagne Stichting Mesdag-Zuivelfonds!


Wij hebben als Booijink Veevoeders ook gedoneerd aan de campagne van Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO voor een grote mediacampagne om de resultaten van de analyse van de stikstofcijfers van het RIVM onder de aandacht te brengen. Belangrijk aandachtsgebied van Stichting Mesdag-Zuivelfonds in de voorbije maanden was onderzoek naar de RIVM-rekenmethoden en de daarbij gebruikte data voor de berekening van stikstofdepositie in de Natura2000 gebieden.  Recent hebben ze bekend gemaakt dat het bij een groot aantal gebieden niet haalbaar is om de kritische depositiewaarde stikstof te behalen. Zelfs niet als alle koeien verdwijnen, alle industrie stopt en alle mensen zouden emigreren. Op 20 februari 2020 gaat Stichting Mesdag-Zuivelfonds in Nieuwspoort Den Haag publiekelijk de onderzoeksgegevens presenteren. 

Wilt u meer informatie over de campagne? Kijk dan voor meer achtergrondinformatie op de website van Stichting Mesdag-Zuivelfonds.

Overige nieuwsberichten