Derogatie en dierrechten

Voor het verlenen van de derogatie heeft de Europese Commissie nieuwe voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden betekenen dierrechten voor de intensieve sectoren en grondgebondenheid voor de  melkveehouderij. Deze voorwaarden zijn in ieder geval tot en met 2017 van kracht.  

De afspraken voor het vijfde actieprogramma nitraat richtlijnen worden gemaakt voor vier jaar. Als doel voor Nederland werd de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater gesteld. Deze nitraatnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater is echter niet gehaald. Doordat deze norm wordt overschreden worden er extra maatregelen voor Nederland ingevoerd. Dit gebeurt door het beperken van de mestproductie d.m.v. dierrechten en de verwerking van mest. Het plan van de Europese Commissie was om derogatie te verlenen tot 230 kilo stikstof per hectare voor heel Nederland, dat is verruimd tot 250 kilo in de gebieden waar wel aan de norm wordt voldaan. De voorwaarde voor derogatie was tot dit jaar minimaal 70% grasland in het bouwplan,  bij de eis die de Europese Commissie nu heeft gesteld ligt dit op 80%. 

De gebieden waar de nitraatrichtlijn niet zijn gehaald zijn het centrale en zuidelijke zandgebied en het lössgebied (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg). Voor deze gebieden wordt de derogatie eis op 230 kg stikstof uit graasdierenmest gesteld.

De tweede kamer heeft weinig mogelijkheden om nog invloed uit te oefenen op de gestelde voorwaarden voor derogatie. Dijksma verwacht niet dat het haalbaar is om opnieuw te onderhandelen. Dijksma is wel bereid om te kijken naar oplossingen voor bedrijven die dit jaar niet aan de eis van 80% grasland kunnen voldoen.

Het nitraatcomité zal op 23 april 2014 een besluit nemen over derogatie. 

Overige nieuwsberichten