Mestverwerkingsplicht en dierrechten 2020

Met het naderen van het einde van 2020 willen we u er aan herinneren dat het tijd wordt om uit te rekenen of u met het aantal dieren binnen de geregistreerde dierrechten blijft. Tevens is dit het moment om na te rekenen of u met uw bedrijf voldoet aan de mestverwerkingsplicht. Zo niet, dan kunt u dat relatief goedkoop op lossen middels het afsluiten van VVO’s (= vervangende mestverwerkingsovereenkomsten). In het oosten van het land moet 52% van het fosfaatoverschot dat u niet op eigen grond kunt plaatsen verplicht worden verwerkt. Voor het zuiden is dit percentage 59% en voor de overige regio’s is dit 10%.


Zowel bij het berekenen van dit overschot als het afsluiten van deze overeenkomsten kunnen we u behulpzaam zijn. Verder zullen de benodigde dier- en fosfaatrechten middels lease of koop weer op het niveau moeten worden gebracht van het werkelijk aantal gehouden dieren in 2020.

Neemt u voor meer informatie contact op met een van onze buitendienst medewerkers.

 

 

Booijink Veevoeders

Overige nieuwsberichten