Stoppersregeling

Indien u deelneemt aan de Stoppersregeling in het kader van het Besluit Emissiearme Huisvesting dan verlangt de gemeente van u dat u per 31 december 2019 de kelders van uw stal leeg heeft en de milieuvergunning voor uw varkenstak heeft ingetrokken.

Door een uitspraak van de Raad van State is het weer mogelijk om ammoniakrechten te salderen. Op dit moment is dit nog niet erg actueel maar dat kan in de toekomst nog wel komen.
U zou kunnen overwegen om de vergunning voor uw bedrijf aan te passen zodat het voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting. Dit kan bijvoorbeeld door voor uw dieren een buitenuitloop aan te vragen. Immers voor dieren met een buitenuitloop gelden geen strengere emissie eisen: u bent dan meestal geen bouwvergunning nodig zodat u met een eenvoudige OBM uw rechten vastlegt voor na 2020.

Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Overige nieuwsberichten