Vol vertrouwen voorwaarts!

Zoals bekend is onze productielocatie in Luttenberg, waar rundvee voeders worden gemaakt, een week geleden getroffen door een grote brand. Na te zijn bekomen van de eerste schrik, zijn wij direct aan de slag gegaan om te zorgen voor continuïteit van levering aan onze klanten. Gelukkig konden wij onze productie bij zeven mengvoederbedrijven in de regio onderbrengen. Wij zijn blij met hun hulp en flexibiliteit. Dit geldt zeker ook voor onze medewerkers. Hun betrokkenheid en inzet is groot. Op dit moment wordt er door hen hard gewerkt om de fabriek schoon te maken en te zorgen dat alle leveringen tijdig kunnen worden uitgeleverd.

Onderzoek naar oorzaak
De schade aan onze fabriek is aanzienlijk. Afgelopen week is het zwaar beschadigde dak voorzien van een noodbedekking. Dit voorkomt verdere schade aan machines door regenval en geeft de mogelijkheid voor een nadere inspectie van de fabriek. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met onze verzekeraar. Zo zijn ook alle silo’s met grondstoffen en gereed product leeggehaald voor nader onderzoek van de productielijnen.

Hoewel wij graag zouden willen, kunnen wij tot de uitkomst van het onderzoek bekend is, helaas nog niets zeggen over het tijdstip van een herstart van onze locatie in Luttenberg. Echter, omdat de levering van al onze mengvoerders gegarandeerd is, heeft dit geen gevolgen voor onze klanten.

Logistiek
Vanuit logistiek oogpunt vragen wij onze klanten nadrukkelijk de bestellingen tijdig door te geven. Graag met meerdere mogelijke aflevermomenten.

Vertrouwen in de toekomst
Wij zijn onze klanten en onze medewerkers ontzettend dankbaar voor de betrokkenheid, medewerking en loyaliteit. Hiervoor onze hartelijke dank, wij waarderen dit enorm!

Als  familiebedrijf hebben wij het volste vertrouwen in onze toekomst!

Namens het personeel en de familie,
Paul Booijink
Giel Booijink

Overige nieuwsberichten