Voorkom hittestress bij Rundvee.

Het kan warm worden. Voorkom hittestress door bijvoeding van 100 gram natriumbicarbonaat per melkkoe (of 30 gram per Rosévleeskalf) per dag. Ook is onze buffermix uitermate geschikt om bij te voeren. Neem contact op met één van onze rundveevoorlichters. Zorg verder voor verkoeling van uw melkkoeien en verstrek voldoende krachtvoer.

Overige nieuwsberichten