Privacy

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Booijink Veevoeders zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren, dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken via:

Booijink Veevoeders B.V.
Postbus 95
8100 AB Raalte
Schoolstraat 2
8102 EM RAALTE
Telefoon: 0572-345200
Fax: 0572-345219
info@booijinkveevoeders.nl