Droogstandsperiode

De droogstandsperiode is de belangrijkste periode in de voorbereiding op de volgende lactatie. Wanneer de droogstandsperiode niet optimaal verloopt, wordt de hoogst mogelijke productie in de daarop volgende lactatie niet bereikt. Het is daarom van belang om het rantsoen optimaal af te stemmen op de behoefte van uw koeien, om zo problemen tijdens de droogstand en rond het afkalven te voorkomen.  

Veel voorkomende problemen rond het afkalven zijn ketose, slepende melkziekte, leververvetting, trage koeien, aan de nageboorte blijven staan en mastitis, met als gevolg vruchtbaarheidsproblemen tijdens de lactatie. 

Veel van deze problemen kunnen worden opgelost met een goed samengesteld rantsoen. Dit betekent: voldoende volume en structuur om de pens voldoende te vullen. Daarnaast is het van belang dat natrium en kalium t.o.v. chloor en zwavel (kation-anion balans) van het totale rantsoen in de juiste verhouding aanwezig is.

Booijink Veevoeders heeft een krachtvoeder (Pre-Start Vitaal) ontwikkeld die zorgt voor een optimale voorbereiding op de lactatie. Pre-Start Vitaal wordt in het begin en in het laatste gedeelte van de lactatie ingezet om zo problemen rondom het afkalven te voorkomen. Booijink Veevoeders helpt u graag met het verder optimaliseren van de droogstand.

Een kloppend rantsoen is de basis voor een goede droogstand met weinig problemen rond het afkalven, het is echter van belang u te realiseren dat er meer factoren zijn die van invloed zijn op het wel of niet slagen van een goede start van de lactatie.

Overige factoren die van invloed zijn voor een goede droogstand:
-     Watervoorziening 
-     Ligboxen (hygiëne + strooisel)       
-     Stressfactoren rond het afkalven (verlaging ruwvoeropname rond afkalven)
-     Melkproductie tijdens het droogzetten 
-     Lengte van de droogstand
-     Wel of geen droogzetters

Vlak voor en direct na het afkalven zijn belangrijke periodes omtrent afkalfproblemen en een goede opstart van de lactatie. Booijink Veevoeders heeft hiervoor de volgende voeders ontwikkeld:

Prestart Vitaal

 

940 VEM

Close Up brok in droogstand. Ter verkoming van melkziekte, slepende melkziekte en leververvetting.  Vanaf twee weken voor verwachte afkalfdatum.

Lactatiestart

 

1020 VEM

Opstartbrok in rantsoenen met veel snijmaïs voor de eerste 80 dagen van de lactatie.

Lactatiestart Hypro

1070 VEM

Opstart brok in grasrijke rantsoenen voor de eerste 80 dagen van de lactatie.