Lactatie

Na een goede opstart van de lactatie is het van belang een uitgebalanceerd rantsoen te verstrekken om zo de melkproductie en vruchtbaarheid van uw veestapel op peil te houden. Tijdens deze periode van 70-180 dagen moet er goed geproduceerd kunnen worden. De basiseisen voor het rantsoen zijn eigenlijk dezelfde die ook gelden tijdens de opstartperiode. In deze fase moet een koe de lichaamsreserves weer kunnen aanvullen. Een gedeelte van de voeropname zal dus worden omgezet in lichaamsreserves.  Een nieuwmelkte koe produceert de meeste kilogrammen aan vet en eiwit. Een korte tussenkalftijd is daarbij van groot belang. Het snel weer drachtig worden tijdens de lactatie is hiervoor dus van essentieel belang. De vruchtbaarheid wordt voor een groot deel beïnvloed door het rantsoen. Met het rantsoen moet worden voldaan aan de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld energie, eiwit, structuur en mineralenhuishouding.  

Vitamines, mineralen en sporenelementen zijn voor melkvee van groot belang. Ze vervullen belangrijke functies in het lichaam. Mineralen zorgen voor groei, vochtregulatie, afweer tegen infecties, maar ook voor een goede vruchtbaarheid zijn mineralen van groot belang. Tekorten in rantsoenen kunnen voor problemen zorgen, hetzelfde geldt voor een overschot. Het is daarom zaak goed en kritisch te kijken naar uw mineralengebruik op uw bedrijf, houd hier ook rekening mee met het gewonnen kuilvoer, laat daarom uw kuilen ook onderzoeken op mineralen en sporenelementen.

Mineralen kunnen in mengsels in verschillende vormen voorkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen anorganisch en organisch gebonden mineralen. De anorganisch gebonden mineralen zijn moeilijker opneembaar, worden deels afgebroken in de pens en kunnen daardoor de moeilijker worden geabsorbeerd in de dunne darm.

Booijink Veevoeders heeft  de standaard Booijink perfect mineralen ontwikkeld, deze mineralen kunnen worden ingezet voor zowel melkvee als jongvee. Naast de perfect mineralen heeft Booijink Veevoeders de Booijink Buffermix. De buffermix zorgt voor een extra buffering in de pens en de juiste aanvulling van mineralen. Naast onze eigen mineralen hebben we de volledige Provimi mineralen in ons pakket. Ons mineralen assortiment vindt u hier.

Lactatievoeders

We hebben een assortiment ontwikkeld met een aantal verschillende lijnen, elke lijn heeft  zijn eigen kenmerken. Het complete assortiment kunt u hier vinden.

   Perfect voeders

    • Economische zeer voordelige voeders.

   Basis voeders

    • Standaard A-brok.             

   Plus voeders

    • Economische melkbrok.          

   Molacto voeders

    • Zetmeelrijke samenstelling voor hoog productief melkvee.

   Balansvoeders

    • De eiwitaanvullingen in uw rantsoen.

 Naast deze lijnen kunnen we ook uw lactatievoeder op maat produceren!