Puberteit 

De pubertijd (9-15 maand) is een belangrijke periode in de opfok van het kalf. Pinken worden tussen de 10 en 13 maanden voor de eerste keer tochtig.  Om een afkalfleeftijd van 24 maanden te realiseren dient er op gemiddeld 15 maanden geïnsemineerd te worden. In de pubertijd is een maximale ontwikkeling haalbaar met minder energie. Om dit te realiseren kan er naast de graskuil nog wat krachtvoer worden verstrekt. Bij een goede graskuil is het bijvoeren van krachtvoer niet nodig.  Voldoende vitamine, en mineralen zijn een belangrijk aandachtspunt. De leeftijd geeft een indicatie van het  inseminatiemoment, het gewicht is echter bepalend voor het juiste inseminatiemoment.  Dit gewicht moet rond  de 375 kg liggen om de vaars op een gewicht van 550-575 kg te laten afkalven. Om een afkalfleeftijd van 24 maanden te realiseren moet er ongeveer 10 maanden van te voren worden begonnen met insemineren, omdat niet alle dieren in één keer drachtig zullen zijn. In deze periode kunnen er speciale vruchtbaarheidsmineralen worden gevoerd. Deze mineralen bevatten extra vitaminen en selenium, hierdoor wordt de eisprong gestimuleerd. Het hoge gehalte aan vitamine A stimuleert de werking en de vorming van het baarmoederslijmvlies.