Teelt van gras

Een goede teelt van gras met een maximale opbrengst is afhankelijk van verschillende factoren. De bodem is hierbij een belangrijke factor. Voor een maximale opbrengst is het belangrijk om te weten wanneer gras wel en niet groeit, ook hierin zijn verschillende factoren van belang die we hieronder gaan bespreken.

Temperatuur

Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur van 5- 8 graden Celcius. Bij een bodemtemperatuur lager dan 5 graden Celsius vindt er weinig tot geen grasgroei plaats. Dit is ook het geval bij bodemtemperaturen boven de 25 graden Celsius. De maximale grasgroei vindt plaats bij een bodemtemperatuur van 15 graden Celsius.

Waterhuishouding

Zorg voor voldoende afwateringsmogelijkheden van percelen. Wanneer de waterhuishouding niet op orde is kan dit in de herfst en winter leiden tot water op het land en in de zomer tot minder aanvoer van water richting het perceel. Wanneer de waterhuishouding niet op orde is resulteert dit in bodemverdichting en verslemping van de grond. Hierdoor is het voor de plant lastig om zich goed te wortelen in de grond waardoor de plant minder goed in staat is om nutriënten uit de bodem op te nemen.

Bemesting

Voor een maximale opbrengst is het van belang het maaimoment af te stemmen met het bemestingsmoment. De drijfmestgift dient in het voorjaar te worden toegediend wanneer de grond dit toelaat. Voor percelen die eerst worden gemaaid geldt dat 5 à 6 weken voor de maaidatum de kunstmest moet worden toegediend. Voor weidepercelen geldt dat de kunstmestgift ongeveer 4 weken voor het inschaarmoment moet worden toegediend.  Ook de soort en de samenstelling van de kunstmest speelt een belangrijke rol, klik hier voor de verschillende kunstmest soorten.

Mengselkeuze

Bij de keuze van een nieuw grasmengsel dient rekening te worden gehouden met de bewerking van het perceel. Wordt het perceel alleen gemaaid, alleen beweid of zowel gemaaid als beweid? Voor beweiding is het van belang te kiezen voor kroonroest-resistente mengsels. Kroonroest is een schimmel op het blad van het gras, dit resulteert in minder smakelijkheid wat zorgt voor een lagere opname.  Voor maaipercelen is naast een hoge opbrengst vooral standvastigheid erg belangrijk. Niet alle rassen kunnen evengoed tegen veel maaien.

Klaver in grasland

Met steeds strenger wordende bemestingsnormen kan klaver een uitkomst bieden. Klaver is een vlinderbloemige en bindt stikstof uit de lucht. Deze stikstof komt later vrij in de bodem waar ook de andere grassen van kunnen profiteren.

Er zijn 2 soorten klavers:

De witte klaver: Is een smakelijke soort dat geschikt is voor beweiden. Witte klaver levert ongeveer 150 kg stikstof per hectare.  

De rode klaver: De rode klaver is voor beweiding minder geschikt wegens de smaak, maar vooral omdat het niet tegen vertrapping kan. Rode klaver kan 350 kg stikstof leveren en is daardoor ook geschikt om bij inzaai van maaipercelen mee te maaien.