Een goed gemengd rantsoen 

Een goed gemengd rantsoen is belangrijk als het TMR principe wordt toegepast op uw bedrijf. Het is niet de bedoeling dat de koeien kunnen/gaan selecteren in het voer. Om een goed gemengd rantsoen te krijgen is het belangrijk om eerst de factoren te kennen die de homogeniteit van een mengsel uit de voermengwagen beïnvloeden. 

De 8 invloedsfactoren op een goede/slechte homogeniteit:

  • Versleten delen                                                                              23%
  • Mengtijd na de laatste component                                                  14%
  • Te droog ruwvoer                                                                           13%
  • Het malen van gras/hooi/stro                                                         10%
  • Te vol                                                                                              6%
  • Voermengwagen staat op ongelijke ondergrond                                5%
  • Laadvolgorde bij vloeistoffen                                                            4%
  • Laadvolgorde droge componenten                                                    2%

Afgesleten delen zoals de meenemers op de bodem mengen het voer ongelijkmatig. De afgesleten messen in de voermengwagen zorgen ervoor dat het stro/hooi niet goed vermalen wordt.

De mengtijd na het laatste component is vaak te kort. De mengtijd moet grofweg tussen de 3 en 5 minuten liggen. De perfecte mengtijd hangt af van de vullingsgraad, vochtigheid en type voermengwagen.  

Verticale voermengwagens mogen 95-100% beladen worden en horizontale voermengwagens 50-75%. Houd hier rekening mee met de aanschaf, aangezien er vaak ook “kleinere” rantsoenen gemaakt moeten worden voor het jongvee en de droogstand! 

De voermengwagen moet op een vlakke ondergrond staan anders zakken de zware delen naar het diepste punt van de voer mengwagen. 

De vloeistoffen moeten niet in het midden van de voermengwagen gevuld worden. De volgorde van vullen is belangrijk! Eerst stro/hooi, droge fijne componenten, brokken, premixen, luzerne of graskuil, maiskuil, natte producten en vloeistoffen.