Lactatieperiode

Tijdens de lactatieperiode zijn de opstart na het afbiggen, de biestproductie, de melkproductie en de voeropname van groot belang voor een goed resultaat. Een goede voeropname zorgt naast een goede biest- en melkproductie voor conditiebehoud bij de zeugen. Een goede lactatieperiode biedt een goede basis voor een de volgende worp en een succesvolle groeiperiode van big en vleesvarken met een goede gezondheid.

Rondom de geboorte zijn ook nog een aantal andere zaken belangrijk. Zo houden wij in onze optimalisaties rekening met de zogenaamde anion – kation balans (AKB). Dit zorgt ervoor dat de melkgift makkelijk op gang komt en dat de geboortes vlot verlopen. Ook is hierdoor het risico op baarmoeder- en uierontsteking veel kleiner. Daarnaast houden wij bij de keuze van de grondstoffen in de dracht en lacto er rekening mee dat deze goed op elkaar aansluiten. Dit wil zeggen dat de grondstoffen die in de dracht voorkomen, ook in de lacto voorkomen. Hierdoor is een vlotte overgang van dracht naar lacto mogelijk. Welke voerlijn het beste past bij uw bedrijf wordt bepaald door uw specifieke bedrijfssituatie. De keuze is afhankelijk van de melkproductie, voeropname capaciteit, management, stalsysteem, conditie, zeugenlijn etc. 

De volgende voerlijnen heeft Booijink veevoeders in het assortiment voor de lactatieperiode:

-      Zeugen lacto Safe

-      Zeugen lacto Plus

-      Zeugen lacto Power

-      Zeugen lacto Balans

-      Zeugen lacto Speciaal