Transitieperiode

Tijdens de transitieperiode veranderen voor de zeug veel zaken, waaronder de overgang van dracht- naar lactovoer, de hormoonhuishouding, de opstart van de melkproductie, etc. Om tijdens deze veranderingen de zeug te ondersteunen kan een transitievoer ingezet worden. Het transitievoer zorgt voor een soepele voerovergang, doordat grondstoffen en nutriënten goed op elkaar aansluiten.

Daarnaast is het verbeteren van de energiereserves van de ongeboren big essentieel. De energiereserves zijn vooral van belang gedurende de eerste uren na geboorte, om vlot bij het uier te komen en voldoende biest te kunnen opnemen. Een optimaal geboortegewicht, vlot geboorteproces en goede biestkwaliteit hangen hiermee samen. Het transitievoer bevat extra nutriënten die helpen de bigvitaliteit te verbeteren en de overlevingskans van de pasgeboren biggen te verhogen. Daarnaast voorziet het transitievoer de zeug van extra nutriënten ter ondersteuning van het werpproces en de start van de melkgift door een aangepaste elektrolytenbalans. 

De volgende voerlijnen heeft Booijink Veevoeders in het assortiment voor de transitieperiode:

-      Zeugen transitie Safe

-      Zeugen transitie Plus

-      Zeugen transitie Power

-      Zeugen transitie Speciaal